Lord of the Rings

Voor 2 tot 5 spelers vanaf 12 jaar. Speelduur circa 90 minuten.

Uitgevers

 • Kosmos
 • 999 Games

Uitbreidingen

 • Sauron
 • Vrienden en Vijanden

Spelmateriaal

 • 1 hoofdspeelbord,
 • 2 dubbelzijdige scenarioborden,
 • 1 zwarte Sauron-pion,
 • 5 speelfiguren (Hobbits),
 • 6 witte kegelvormige pionnen,
 • 60 Hobbitkaarten,
 • 5 karakterkaarten,
 • 5 Gandalfkaarten,
 • 35 bijzondere kaarten,
 • 23 gebeurtenisfiches,
 • 11 levensfiches,
 • 32 schilden,
 • 1 ring (to rule them all),
 • 1 dobbelsteen,
 • 1 roemtabel,
 • Spelregelboek.

Doel van het spel

Om te beginnen is dit spel gebaseerd op de wereldberoemde gelijknamige trilogie van J.R.R. Tolkien. Een groepje onervaren Hobbits trekt op een queeste door Midden Aarde om de wereld te redden van het kwaad van Sauron. Sauron probeert de ene ring te bemachtigen die hem de macht zal geven die hij zoekt. De Hobbits ontmoeten tijdens hun reis vele nieuwe vrienden, maar ook vele vijanden. Hun doel is deze ring te vernietigen. De enige manier om dat te doen is hem in de vulkaan van de Doemberg te werpen.
Het spel neemt ons mee op avontuur en laat de spelers het reisgezelschap zijn in de pogingen om de doemberg te bereiken en de ring te vernietigen. Ondertussen roept Sauron zijn helpers op om de ring te bemachtigen. Onvermijdelijk volgen diverse confrontaties waarbij de spelers gezamenlijk tegen dit kwaad vechten. Gelukkig biedt de machtige tovenaar Gandalf geregeld hulp. Het spel kent geen individuele winnaar, alleen het resultaat van de groep telt. Faalt de groep, dan is heel Midden Aarde verloren…

Voorbereiding

Het hoofdspeelbord wordt op tafel gelegd en geeft tweeërlei informatie. Ten eerste geeft het de verschillende scenarios aan welke op de afzonderlijke borden worden gespeeld. Daarnaast bevat het een belangrijk spelelement: het corruptiespoor. Hierop wordt de machtsverhouding tussen Sauron en het gezelschap aangegeven. In het begin staan de spelers uiterst links, en Sauron uiterst rechts, zijn invloed is nog gering. Tijdens hun avonturen zullen de spelers steeds meer risico lopen in Sauron’s macht te vallen. De Hobbits worden dan in de richting van Sauron bewogen, en evenzo kan Sauron in de richting van de Hobbits bewegen. Bereiken ze elkaar dan is die Hobbit verloren.

Op dit hoofdspeelbord worden dus links de Hobbits geplaatst, rechts Sauron, en tevens een witte pion op het vakje Bag End (Balingshoek). Vervolgens wordt het scenariobord Moria alvast klaargelegd. Op elk scenariobord liggen een aantal avonturensporen waarlangs het gezelschap kan reizen. Het hoofdavonturenspoor moet gevolgd worden om verder te komen in het verhaal, de andere sporen kunnen helpen bij de strijd, of liever gezegd, als je ze niet volgt zal veel onheil onafwendbaar zijn. Aan het begin van elk avonturenspoor wordt een pion geplaatst.

6 schilden worden geschud en gedekt klaargelegd, de overige schilden, levensfiches en de dobbelsteen worden naast het bord gelegd. De gebeurtenisfiches vormen een gedekte stapel, evenals de Hobbitkaarten. De bijzondere kaarten evenals de Gandalf-kaarten worden als open stapels gesorteerd bij het hoofdspeelbord gelegd. Vervolgens wordt bepaald welke speler welke Hobbit speelt, en ieder legt de bijbehorende Hobbit-kaart open voor zich neer. Elke Hobbit heeft een bijzondere eigenschap, zo is Frodo de drager van de Ring, en krijgt deze dan ook bij zich.

Het spelverloop

De hoofdlijn op het hoofdspeelbord wordt gevolgd en uitgevoerd. Als er geen scenariobord bij een activiteit hoort, is het meestal een relatief veilige plaats waar de hobbits op krachten kunnen komen. Het is echter van het grootste belang goed te anticiperen op het komende gevaar. Als er wel een scenariobord bij hoort, wordt dat scenariobord eerst volledig gespeeld, voordat naar het volgende scenario mag worden gegaan. Op de scenarioborden wordt het grootste deel van de strijd gestreden:
De spelers zijn kloksgewijs aan de beurt, en doen daarin de volgende acties:
– Een gebeurtenisfiche trekken en uitvoeren.
– Naar keuze 1 of 2 kaarten uitspelen, of …
– … 2 kaarten pakken, of …
– zijn Hobbit 1 stap van Sauron verwijderen.

Gebeurtenisfiche
Er zijn in grote lijen 2 verschillende soorten gebeurtenissen: ofwel er mag een stap op een avonturenspoor worden gezet, ofwel er gebeurt iets negatiefs. In sommige gevallen kan de speler of de groep een gevaar afwenden, maar dat kost meestal wel de nodige inspanning. Op de avonturensporen krijgen de spelers over het algemeen nieuwe kaarten en fiches. Soms moet ook de dobbelsteen gegooid worden waarbij in het gunstigste geval niets gebeurd.
Nadat de gebeurtenisfiches zijn afgehandeld, mag een speler kiezen wat hij gaat doen. Hij kan maximaal 2 kaarten uitspelen om daarmee extra stappen op avonturensporen te maken. Wil hij dat niet, dan mag hij 2 kaarten pakken, of eventueel zijn Hobbit een stap op het hoofdbord terugplaatsen. De drager van de ring kan 1 keer per scenario de ring gebruiken om langs gevaarlijke plaatsen te sluipen. Helemaal zonder gevaar is dit echter niet. Tevens kan in geval van nood de hulp van Gandalf worden ingeroepen.

Als het einde van het hoofdavonturenspoor op een scenariobord wordt bereikt is dat scenario beëindigd. (Soms kan het echter ook slechter aflopen en wordt het scenario beëindigd met verlies van het spel). Nu moeten de spelers elk beschikken over een fiche met een hart, een fiche met een zon, en een fiche met een ring. Elk fiche dat een speler niet heeft kost hem een stap op het corruptiespoor. Nu kan op het hoofdbord de pion naar het volgende scenario worden bewogen.

Einde van het spel

Het spel kan in feite op 2 manieren worden beëindigd (hoewel er natuurlijk vele tussenvormen mogelijk zijn): Ofwel de ring wordt vernietigd en het gezelschap heeft gewonnen van Sauron, ofwel de groep is aan de wil van Sauron overgeleverd waarbij de toekomst er somber uitziet. Als mengvorm kan het nog zo zijn dat een enkele speler in de macht van Sauron is, maar dat de rest van de groep nog probeert om het doel te bereiken. Ten slotte wordt gekeken naar het aantal verzamelde schilden om een score voor de groep en per speler te berekenen.

Oordeel

In de Ban van de Ring is een spel waarbij de spelers eens niet tegen elkaar spelen maar juist met elkaar. Dat is even omschakelen en er zijn veel spellen waarbij dat een negatief effect op het spel heeft. Gelukkig geldt dat voor dit spel absoluut niet. Elke speler probeert zijn steentje bij te dragen aan het welslagen van de queeste. Het valt daarbij niet mee om te winnen van Sauron. De eerste paar keer spelen zal meestal ook niet leiden tot een gewonnen spel. Sommige scenarios zijn ontzettend moeilijk om veilig door te komen. Goed overleg en een goede planning zijn daarbij noodzakelijk. Naar mate je het spel vaker hebt gespeeld zul je beter kunnen inschatten welke investeringen er in de toekomst nog van je gevergd worden waardoor het spel makkelijker wordt. Ervaren spelers moeten Sauron dan op een sterkere positie laten starten.

Mijn ervaring is dat het spelen van dit spel je helemaal meesleept naar Midden Aarde en dat de spanning te snijden is. De eerste paar keren is de kans groot dat je teleurgesteld moet vaststellen dat Sauron je al snel in zijn macht had. Na een spel met succes te hebben afgerond kun je werkelijk de zweetdruppels van je voorhoofd vegen. Wel is het belangrijk om je goed in te leven in het verhaal wat natuurlijk een stuk makkelijker is als je de boeken gelezen hebt. Voor de enkeling die dat nog niet heeft gedaan is een korte samenvatting bijgeleverd, maar eigenlijk is het origineel verplichte kost. Eigenlijk kan ik hier maar 1 ding concluderen: een ieder die het boek met plezier heeft gelezen, moet dit spel gewoon spelen!

Sondernpreis für Literatur im Spiel
Dit spel heeft in 2001 een bijzondere onderscheiding gekregen in Duitsland gekregen bij de verkiezing van het Spiel des Jahres. Eénmalig is een extra prijs uitgereikt: Sondernpreis für Literatur im Spiel. Verder zijn de iluustraties gemaakt door John Howe, wiens naam op het gebied van Tolkien-illustraties al jaren bekend is. Jammer is wel dat de magere illustraties op de fiches daardoor nogal goedkoop ogen.

Vanaf oktober 2001 is de uitbreiding Vrienden en Vijanden te koop, welke extra scenarioborden toevoegt aan het spel.