Voor 2 tot 4 spelers vanaf 9 jaar. Speelduur circa 60 minuten.

Uitgevers

  • Jumbo

Spelmateriaal

  • 1 speelbord,
  • 4 letterplankjes,
  • 1 letterzak,
  • 102 houten lettersteentjes,
  • Spelregelboekje.
  • De doos is redelijk groot: 39x27x4¾ cm. Hier zit een kunststof vakverdeling waar de letterplankjes en het speelbord prima in passen. Grappig is dat op de doos een minimum leeftijd van 9 jaar wordt gemeld, terwijl op de website 12 jaar is vermeld.

Doel van het spel

Elke speler heeft een aantal letterstenen welke hij mag gebruiken om woorden op het bord te leggen. Elk woord levert punten op, wie aan het einde van het spel in totaal de meeste punten heeft gescoord wint.

Speelbord Board Script
Het speelbord

Voorbereiding

Het speelbord wordt open op tafel gelegd, elke speler krijgt een letterplankje en pakt 1 letter. De speler wiens letter het eerst in het alfabet voorkomt begint. Nu dit bepaald is pakken alle spelers nog 7 letters zodat ieder in totaal 8 letters heeft.

Het spelverloop

De startspeler moet een eerste woord leggen van minimaal 4 letters. Dit eerste woord moet in een rechte horizontale of vertikale lijn op het bord gelegd worden waarbij in elk geval de Jumbo in het midden van het bord bedekt wordt. Vervolgens berekent die speler de punten die voor dit woord gescoord zijn, en vult zijn hand weer aan tot 8 letters. Om en om zijn de volgende spelers aan de beurt, waarbij zij nieuwe woorden creëren door letters aan de reeds liggende letterbrij toe te voegen.

Er zijn een paar eisen waaraan een woord moet voldoen. De letters kunnen een bestaand woord verlengen, kruisen, of parallel aan een bestaand woord gelegd worden. In alle gevallen geldt dat alle woorden die hierdoor ontstaan correcte woorden zijn, zowel horizontaal als vertikaal.

Toegestane woorden zijn in elk geval de woorden die in een Nederlands woordenboek staan, verkleinwoorden en meervoudsvormen. Woorden die niet mogen zijn namen en afkortingen, hoewel deze regels niet bindend zijn. Belangrijk is om vooraf met elkaar af te spreken welke woorden wel en welke woorden niet mogen.

Puntentelling
Elke beurt eindigt met een puntentelling. Hiertoe staat op elke letter een cijfer, die de waarde van die letter aanduidt. Elk nieuw woord dat ontstaan is door de zojuist geplaatste letters levert punten op. Per woord wordt de score als volgt berekend: tel de waarde van alle letters bij elkaar op. Ligt 1 van de zojuist geplaatste letters op een lichtblauw vakje, dan telt deze letter dubbel. Evenzo telt een donkerblauw vakje voor drie keer de letterwaarde. Deze optelling levert de woordwaarde op.

Als 1 van de zojuist geplaatste letters op een roze vakje ligt, mag de woordwaarde verdubbeld, en op een rood vakje zelfs verdriedubbeld worden. Lukt het zelfs om op 2 van dergelijke vakjes 1 letter te plaatsen leiden beide tot een verhoging van de punten. Ten slotte kan een bonus van 40 punten verkregen worden door alle 8 letters uit de hand in 1 beurt aan te leggen. Door deze puntentelling is het heel goed mogelijk om met een paar letters veel nieuwe woorden te maken, waarmee meer punten gehaald worden dan met 1 lang woord dat amper combinaties vormt.

Als een speler niet kan of wil spelen, mag hij een beurt overslaan. Ook mag hij in plaats van een woord aan te 1eggen 1 of meer letters ruilen voor nieuwe.

Einde van het spel

Als alle letters uit het zakje op zijn wordt doorgespeeld zolang de spelers nog nieuwe woorden kunnen vormen. Zodra een speler zijn laatste letter op het bord legt is het spel afgelopen. Het spel is ook afgelopen als alle spelers achter elkaar gepast hebben. De speler die in totaal de meeste punten heeft behaald wint het spel.

Oordeel

Board Script is verreweg het beste woordenspel dat ik ken. Samen met Scrabble bestaan ze al zeer lang en zijn daarmee verantwoordelijk voor menig uur spelplezier. Het grote voordeel van Board Script ten opzichte van Scrabble is dat de puntenverdeling beter gedifferentieerd is, waardoor een eerlijker verhouding tussen de letterwaarde bestaat. In de huidige versie is de waardering en verdeling van de letters aangepast aan het moderne Nederlands. Dit heeft ertoe geleidt dat enkele letters andere punten hebben gekregen dan in de oudere versies van dit spel.

Tevens is gekozen om een letterblokje toe te voegen met daarop de lettercombinatie IJ. Persoonlijk vind ik dat een verandering ten nadele, omdat dit geen letter is, maar een combinatie. Positief hieraan is wel dat mensen de letter Y minder snel gebruiken als IJ. Deze letter is niet voor niets 8 punten waard, aangezien woorden met deze letter schaars zijn. (Yoghurt vind ik wel een leuke, of wat te denken van cyste, ben je meteen van zo’n rottige C af.) Ondanks dit kleine minpuntje is Board Script een woordenspel wat telkens weer tot leuk gepuzzel leidt. Het is vanwege het nadenken een spel dat een rustige sfeer opwekt, wat overigens ook nodig is, omdat je flink geconcentreerd moet nadenken over elk woord. Het meest voor de hand liggende woord is vaak niet het woord dat het hoogste scoort.

Hoewel je in dit spel zeker de nodige tactiek kunt toepassen door jouw woorden zo te plaatsen dat de volgende speler moeite zal hebben om een nieuw woord te plaatsen, komt dit niet vaak voor. Dit leidt namelijk tot een lastige opstelling wat het speelplezier doet afnemen. Vaker gebeurt het dat spelers elkaar bewonderen om hun goed gelegde woorden, of zelfs adviseren als met dezelfde letters op een andere plaats meer punten gehaald kunnen worden.

Overigens is in de uitgave die ik bezit een hinderlijke fout gemaakt bij de verpakking. De illustraties op de achterkant van de doos tonen nog de letters met de oude letterwaardering. Ik had dit exemplaar juist gekocht op basis van de oude letterwaardes, aangezien een kennis op zoek was naar een vervangingsexemplaar. (Het oude spel kwam nog uit de jaren ’70 en lag echt aan flarden) Voor mensen die niet aan de oude letterwaarde hechten maakt dit echter helemaal niet uit, en elke persoon die woordenspellen leuk vindt zou dit spel gewoon moeten hebben.

Foute letterwaardering van Board Script

De foute letterwaardering.